Korjaamokeskustelun ABC

Muita käsitteitä

KäsitteetMuita käsitteitä

Ajoneuvolaki

Ajoneuvolain mukaan puutteelliseksi tai vialliseksi havaittua ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin puutteet/viat on korjattu. Tämä kielto ei kuitenkaan koske matkalla todettua, olosuhteet huomioon ottaen vähäiseksi katsottavaa vikaa, joka todennäköisesti on syntynyt matkan kestäessä ja joka ei ole ollut kuljettajan välittömästi havaittavissa ja korjattavissa tai jonka korjausta ei voida ilman huomattavaa hankaluutta matkalla suorittaa.

Kilpailu

EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää, missä huollattaa autonsa ilman takuun raukeamista. Alkuperäinen asetus annettiin vuonna 2002. Vuonna 2010 ryhmäpoikkeusasetusta jatkettiin, ja se on voimassa vuoteen 2023 asti. Ryhmäpoikkeusasetuksen tavoitteena on lisätä kilpailua ja alentaa auton huolto- ja korjauskustannuksia. Sitä täydentää tyyppihyväksyntälainsäädäntö, joka varmistaa teknisen autodatan saatavuutta jälkimarkkinapalveluissa.

Korjaustietojen luovutus

Auton korjaaminen ja huoltaminen vaatii niin sanottua korjaustietoa. Tieto on valmistajan tuottamaa. EU-lainsäädäntö edellyttää, että valmistajien on luovutettava tiedot yhtäläisin perustein kaikille autokorjaamoille.

Korjausvastuu

Ajoneuvolain mukaan ajoneuvon omistaja tai rekisteriin ilmoitettu haltija sekä ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on liikennekelpoinen.

Jos ajoneuvoa kuljettaa sen omistajan tai haltijan työntekijä, työnantajan on huolehdittava siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen. Ajoneuvo tulee tarkastaa ja huoltaa riittävän usein. Kuljettajan on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ajoneuvon kunnossa havaitsemistaan puutteista, joita hän ei voi itse korjata.

Merkki- ja varoitusvalot

Auton omistajan ja käyttäjän tulee tunnistaan auton kojelaudan merkki- ja varoitusvalot. Niiden on tarkoitus kiinnittää kuljettajan huomio ajoneuvon vaurioitumisen ja liikenneturvallisuuden vaarantumisen välttämiseksi.

Hyödyllisiä hakusanoja

  • Varaosakauppiaat
  • EU:n ryhmäpoikkeusasetus
  • Ajoneuvon omistajan vastuu
  • Ajoneuvon haltijan vastuu
  • Ajoneuvolaki
  • Merkki- ja varoitusvalot