Korjaamokeskustelun ABC

Takuu

KäsitteetTakuu

Autoilijan tekemä reklamaatio

Jos autoilija ei ole tyytyväinen tehtyyn työhön tai käytettyjen varaosien toimintaan tai laatuun, hänen kannattaa tehdä autokorjaamolle kirjallinen reklamaatio.

Autokorjaamolla on velvollisuus käsitellä reklamaatio ja antaa asiakkaalle palaute. Mikäli autokorjaamo on tehnyt työssään virheen, sillä on myös oikeus kustannuksellaan korjata se.

Auton kestoikä

Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty takarajaa. Virhevastuuaika määräytyy tuotteen oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Auton kestoikään vaikuttavat auton ajomäärä, käyttöolosuhteet sekä se kuinka autoa huolletaan ja hoidetaan.

Korjaamon antama takuu työlle

Myös korjaamo antaa omasta työstään takuun, ellei työtilauksessa muuta ilmoiteta. Takuu koskee myös korjaamon alihankkijan työtä ja tämän hankkimia varaosia ja tarvikkeita.

Takuu ei koske kuitenkaan asiakkaan hankkimia varaosia niiden asennusta lukuun ottamatta.

Korjaamon takuu varaosille

Auton varaosien on kestettävä niiden normaalina pidettävä käyttöaika. Varaosien valmistaja, jälleenmyyjä tai autokorjaamo voi myös antaa varaosille tätä pidemmän takuutyyppisen lisäturvan.

Ryhmäpoikkeus­asetus

EU-ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti auton takuuseen ei vaikuta monimerkkikorjaamon käyttö, kunhan huolto on toteutettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen kyseessä olevan automallin huolto- ja korjausohjeita. Näiden ohjeiden tulee olla kaikkien korjaamojen saatavilla. Huollossa tulee käyttää alkuperäisten laatuvaatimusten mukaisia osia.

Takuu

Takuu on myyjän, valmistajan tai maahantuojan antama lain suojaa täydentävä vapaaehtoinen lisäetu. Takuunantaja vastaa takuussa määritellystä sisällöstä takuusitoumuksessa ilmoitetun ajan.

Virhevastuu

Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat moottoriajoneuvon virheestä kuluttajansuojalain 5. luvun säännösten perusteella. Myös elinkeinonharjoittajana toimiva välittäjä voi olla kuluttajaan nähden vastuussa.

Yleiset käsitykset

Teknisen Kaupan Liitto on selvittänyt autoilevien suomalaisten käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimuksen mukaan noin kolmannes suomalaisautoilijoista luulee virheellisesti, että auton määräaikaishuolto tulee suorittaa valtuutetussa merkkikorjaamossa, jotta autonvalmistajan antama takuu säilyy. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan autoilija voi valita huoltopaikan vapaasti.

Hyödyllisiä hakusanoja

  • virhevastuu
  • takuu
  • autonvalmistajan antama takuu
  • korjaamon takuu
  • varaosatakuu