EU:n ryhmäpoikkeusasetus lyhyesti

Vakiintunut kilpailulainsäädäntö lisää Euroopan komission arvion mukaan kilpailua ja parantaa oleellisesti kuluttajan valinnan mahdollisuuksia autonsa huollossa ja korjaamisessa.

Euroopan Komissio päivitti 1.6.2010 Euroopassa autokaupan jälkimarkkinaa säätelevän ryhmäpoikkeusasetuksen ja sitä selittävät suuntalinjat. Näitä sovelletaan yhdessä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen kanssa.

Säädöspaketti koskee ajoneuvokaupan jälkimarkkinassa tapahtuvaa varaosajakelua ja autonhuoltoa.

Huoltoa koskevat vaatimukset

Auton valmistaja ei saa rajoittaa takuun voimassaoloa, vaikka autoa korjataan / huolletaan muun merkkisillä osilla tai muualla kuin valtuutetussa korjaamossa. Tämä koskee sekä lainmukaista virhevastuuta että vapaaehtoista valmistajan, maahantuojan tai myyjän takuuta (jakeluportaalla ei merkitystä). Edellytys on, että käytettävien osien tulee olla laadultaan alkuperäistä vastaavia. Suoraan takuuvelvoitteista aiheutuvat korjausvastuut, jotka johtuvat valmistajasta, voidaan edellyttää tehtäväksi valtuutetussa korjaamossa. Ajoneuvoa (ja sen huoltotyökaluja) koskeva tekninen informaatio on annettava kaikille autokorjaamoille. (Luonteeltaan kaupallista informaatiota ei tarvitse antaa.)

Säädöspaketin luonne ja seuraukset

Nyt voimassa olevaa säädöspakettia luonnehditaan aikaisempaa tiukemmaksi ja selväsanaisemmaksi. Se velvoittaa kansallisia kilpailuviranomaisia ja tuomioistuimia helpottaen niiden työtä ja tilannearviointia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo toimeenpanoa Suomessa.

EU-komissio arvioi kilpailupelisääntöjen alentavan oleellisesti ajoneuvojen sinänsä suuria huolto- ja korjauskustannuksia. Niidenhän on arvioitu olevan jopa 40 prosenttia auton elinkaaren aikaisista kokonaiskuluista.