Varaosavalinnat asiantuntemuksella

Autokorjaamo tekee työt ammattitaidolla ja huolellisesti. Se noudattaa valmistajan automallia varten laatimia huolto- ja korjausohjeita.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla on julkaistu Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) laatimat ja Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen tarkistamat moottoriajoneuvojen korjausehdot.

Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autotuojat ry:n jäsenliikkeet ja jäsenjärjestöjen auto- ja erikoiskorjaamot sekä automaalaamot soveltavat näitä ehtoja omaan toimintaansa.

Autokorjaamot noudattavat valmistajan kutakin

levitra

automallia varten laatimia ohjeita.

Autokorjaamo ottaa vastaan vain sellaisia korjauksia, joihin sillä on pätevyys. Autokorjaamo ilmoittaa selkeästi erikoisosaamisestaan ja valtuutuksistaan. Korjaamo voi teettää työtilaukseen liittyviä töitä alihankintatyönä, mutta vastaa myös käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista.

Varaosia koskevat pelisäännöt

Autokorjaamo hankkii varaosat ja tarvikkeet korjausta varten. Niiden pitää olla alkuperäisiä tai laadultaan niitä vastaavia, ellei toisin sovita.

Autokorjaamo voi tarvittaessa kieltäytyä käyttämästä asiakkaan tuomia varaosia.

Mikä on piraattiosa?

Autonosakaupassa esiintyy myös piraattituotteita.  Ne ovat väärennettyjä tuotteita, jotka eivät täytä teknisiä vaatimuksia.

Piraattituotteisiin voi liittyä tavaramerkin loukkauksia, tai ne ovat vaatimusten vastaisia tai tavanomaista nopeammin kuluvia, jolloin ne ovat myös keinotekoisen halpoja.

Erityisesti verkkokaupassa – jos sen pitäjä ei ole tunnettu – on syytä varmistua siitä, että tuotteet ovat sitä mitä luvataan.

Jokainen toimija vastaa toimittamistaan osista. Mikäli kuluttaja hankkii itse osan ja teettää asennustyön erikseen, autokorjaamolla on vastuu vain tekemästään työsuoritteesta. Autokorjaamo vastaa toimittamistaan osista ja asennustyöstä.

Työtä ja osia koskeva takuu

Autokorjaamo antaa työstään takuun, ellei työtilauksessa muuta ilmoiteta.
Takuu koskee myös korjaamon alihankkijan työtä ja tämän hankkimia varaosia ja tarvikkeita.

Takuun voimassaoloaikana autokorjaamo sitoutuu korjaamaan työssään, hankkimissaan varaosissa ja tarvikkeissa ilmenevät virheet omalla kustannuksellaan.

Takuu ei kata säätöjä eikä työn alla olleen kohteen normaalia kulumista. Takuu ei koske asiakkaan hankkimia varaosia niiden asennusta lukuun ottamatta eikä väliaikaista korjausta, joka tehdään asiakkaan vaatimuksesta vastoin hyviä korjaustapoja.

Takuu ei ole voimassa, jos korjaamo osoittaa todennäköiseksi, että virhe johtuu asiakkaasta, esimerkiksi moottoriajoneuvon vääränlaisesta käsittelystä, tapaturmasta tai ulkopuolisen aiheuttamasta vauriosta tai
asianmukaisen huoltamisen laiminlyönnistä.

Takuuehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvaa oikeutta vedota korjauksessa olevaan virheeseen.