Kysymyksiä ja vastauksia

Moottoriajoneuvoalan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen ja sitä täydentävien suuntaviivojen antamisen jälkeen komission yksiköille on esitetty kysymyksiä, jotka koskevat moottoriajoneuvojen jakelun ja korjauspalvelujen sekä niiden varaosien jakelun uuden sääntelykehyksen soveltamista.

Takuusitoumukset

KYSYMYS: Riippuuko huolto- tai varaosarajoitusten arviointi siitä, määritetäänkö rajoitukset ajoneuvon ostosopimuksessa vai huoltokirjassa tai takuutodistuksessa?
VASTAUS: Ei. Käytännössä huolto- tai varaosarajoituksia ei ole merkitty kauppakirjaan vaan yleensä muuhun asiakirjaan, kuten huoltokirjaan tai takuutodistukseen. Tällaisten rajoitusten arviointi ei periaatteessa riipu siitä, missä asiakirjassa ne esiintyvät. Riippumatta siitä, missä asiakirjassa rajoitus mainitaan, se saa todennäköisesti kuluttajan uskomaan, että takuu ei ole voimassa, jos huoltotyö tehdään riippumattomassa korjaamossa tai jos käytetään vaihtoehtoisen tuotemerkin varaosia. Tämä puolestaan todennäköisesti sulkee markkinoilta kyseiset korjaamot ja vaihtoehtoisten varaosien jakelukanavat.

KYSYMYS: Vaikuttaako varaosarajoituksen arviointiin se, että ajoneuvojen valmistaja edellyttää takuun ulkopuolisissa korjaustöissä tietyn toimittajan varaosien (esimerkiksi voiteluaineen) käyttöä omaa tuotemerkkiään olevan varaosan sijaan?
VASTAUS: Yleisesti ottaen ei. Tällainen rajoitus johtaa todennäköisesti EU:n kilpailusääntöjen rikkomiseen.

Teknisten tietojen saatavuus

KYSYMYS: Voiko ajoneuvojen valmistaja evätä riippumattomilta toimijoilta pääsyn teknisiin tietoihin vetoamalla turvallisuuteen tai turvatoimiin liittyviin syihin?
VASTAUS: Yleensä ei, kun oletetaan, että ajoneuvojen valmistaja on todennäköisesti ainoa lähde, josta kaikki sen tuotemerkillä varustettujen ajoneuvojen tekniset tiedot ovat saatavissa. Ajoneuvojen valmistajan tekemiin kyseisten tietojen antamista koskeviin sopimuksiin ei tämän vuoksi voida soveltaa moottoriajoneuvojen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia poikkeuksia. Jos yrityksellä on markkinoilla (lähes) monopoliasema, ehdoton kieltäytyminen teknisten tietojen antamisesta väitettyjen turvallisuuteen tai turvatoimiin liittyvien syiden vuoksi on yleensä EU:n kilpailusääntöjen vastaista. Ajoneuvojen valmistajien on periaatteessa annettava riippumattomille toimijoille tekniset tiedot, jotka ovat ainoastaan niiden hallussa.